Over 9 000 elever deltok på Kong(l)e for en dag

28. september var klasser fra hele landet med på Norges, og kanskje verdens største Skoleskogdag.

Over 400 klasser over hele landet fulgte med på under­vis­ning om skogen.

- Det er helt rørende å se hvor mye krea­ti­vitet og innsats som er lagt ned, sier Anna Lena Albertsen fra Skogkurs.
Hun var en av program­le­derne som sammen med Håvard Lilleheie inspi­rerte elevene med under­vis­ning om hvor viktig skogen er og bl.a. hvilken funk­sjon maurene har. 

Programledere Karl Henrik Skinstad Berke (Skogselskapet) og Anna Lena Albertsen (Skogkurs), sammen meg skue­spiller Håvard Lilleheie, serverte to sendinger tilrette­lagt småskolen og storskolen.

Det er andre gang Lære med skogen (Skogkurs) og Skogselskapet drar i gang dette prosjektet. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er overveldende.

Etter at klas­sene hadde sett en under­vis­nings­film, fikk de velge mellom tre ulike oppdrag de skulle løse ute ved sin skole. Oppdragene var å lage en film, lage et kunst­verk eller måle høyde og volum på trær.
Det har strømmet inn med bidrag fra klas­sene som deltok på konkur­ransen. Noen av de innsendte bidra­gene kan du se nederst i saken.
Dagen etter at skolene hadde gjort oppdra­gene, var det sending med trek­ning av vinnere.

Fikk du ikke med deg dette, kan du se sendin­gene her.
Opplegget blir liggende ute på nett, og kan derfor tipses om samt benyttes av skoler som ønsker mer under­vis­ning om skogen. Man kan fint bruke opplegget utenom konkur­ransen også. 

Flere bidrag blir lagt ut på Skogselskapets nett­sider.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.