Kapitalbeskattet skogeier – hvordan rapportere på ny skattemelding

kalkulator foran tømmerlunne.

Rapportering av inntekter og kostnader for kapitalbeskattet skog er nå mulig i den nye versjonen av skattemeldingen!

Opplastingen finner du under temaet Bolig og eien­deler.

Her er det mulig å hente opp et tillegg som heter «Bruk av jakt­rett, utleie av rettig­heter og inntekter og kost­nader knyttet til skog». I dette oppslaget skal inntekter og kost­nader for kapi­tal­be­skattet skog rappor­teres i den nye skattemeldingsversjonen.

Tidligere har dette kun vært mulig ved bruk av gammel type skatte­mel­ding med postene 3.1.12 Kapitalinntekt skog og 3.3.7 Kapitalinntekt skog. 

Det er for øvrig fort­satt mulig å hente opp og levere skatte­mel­dingen i gammelt format via Altinn for skatte­året 2021