Introduksjon til SilviSmart for entreprenører

SilviSmart er en skytjeneste for sikker lagring av skogsmaskindata. Portalen har fire forskjellige grensesnitt designet for entreprenører, maskinoperatører, skogeiere og tømmeromsettere. I denne artikkelen omtaler vi kun entreprenørdelen. 

SilviSmart gir entre­pre­nøren enkle over­sikter på nøkkel­tall fra både hogst­ma­skin og lass­bærer. Utvalgte data kan også deles med skog­eier eller oppdrags­giver, uten å komme i konflikt med reglene for personvern.

I prosjektet Opplæringstilbud i SilviSmart for entre­pre­nører har MEF-Skog, NIBIO og Skogkurs jobbet med et opplæ­rings­tilbud. Underveis har det blitt bestemt å bygge om hele portalen, bl.a. for å bedre bruker­venn­lig­heten.
Inntil videre begrenser derfor opplæ­ringen seg til en film der vi viser hvordan du som entre­prenør kan komme i gang med SilviSmart

Bilde fra silvismart.eu

Prosedyre for å komme i gang 

  1. Last ned Windows-appen for bruk på skog­sma­skin-PC-en (se film nedenfor).
  2. Koble denne tråd­løst opp via WiFi med SilviSmart-appen på telefon (Android eller iPhone). 
  1. Deretter må styre­sys­temet på maskinen settes opp til å auto­ge­ne­rere ønskede filer inn i en bestemt mappe som Windows-appen overvåker. 
  1. Filene lastes deretter auto­ma­tisk over på telefon-appen og ut i SilviSmart-skyen. 
  1. Etter filene er behandlet av SilviSmart vil du kunne hente frem nøkkeltall. 

NB! Husk at PC-en i skog­sma­skinen og tele­fonen må kobles opp på det samme tråd­løse nettverket. 

Kontakt 
Har du spørsmål om filmen, eller hvordan du skal komme i gang med SilviSmart, ta kontakt med vår maskin­in­struktør Kjetil Røste.