Hvordan lage et vellykket selskap ute? Se kurs her!

Hvordan lage et vellykket selskap ute som familie, venner eller kolle­gaer sent vil glemme? Skogkurs og Skogselskapet går sammen om å lage selskaps­kurs for å gjøre det norske folk bedre rustet til å bruke naturen i alle selska­pe­lig­heter og situasjoner.

Denne saken var nok bare en april­spøk 😉

Vi jobber mye med å tilrette­legge for at lærere skal ta under­vis­ningen ut i nærskogen, men vi ser nå et stadig større behov og ønske fra flere målgrupper om å bruke uterommet mer aktivt.

Sjefer for større bedrifter har tatt kontakt for bruk av uterommet i HR og vi har vært i kontakt med flere 50-åringer som gjerne skulle sett feiringen av runde tall et annet sted enn på typiske selskapslokaler.

Opplevelsen av å komme seg ut i skogen og hvilke effekter det gir oss som mennesker bekreftes uten tvil av forsk­ningen. På bakgrunn av det har vi (Skogkurs og Skogselskap) satt oss sammen og utviklet utkast til kurs­serie som vi har gledet oss til å presentere. 

De første kursene vi har i loopen er:

  • Bamsefest i skogen for 50-års jubilanter
  • Tretopp-yoga
  • Myrbading i ekstreme økosystem
  • Stubbe-medar­bei­der­sam­talen
  • Tilrettelegging av TREenigheter
  • Overnatting i revehi

- Hverdagen oppleves som et jag, og man knapt har tid til det man ønsker. Det er så godt at vi endelig kan tilby kurs som bidrar til å kunne ta egen hverdag tilbake. Jeg håper at vi i forlen­gelsen av denne kurspor­te­føljen etter hvert kan tilby kurs til å orga­ni­sere barne­burs­dager i skogen.

Som alltid en stor fornøy­else å jobbe med folka i Skogkurs, med deres og våre ansatte rundt om i landet er det duket for unike dypdykk i skogen, sier konsti­tuert direktør i Skogselskapet, Karl Henrik Skinstad Berke.

- Det er en glede at vi nå kan tilby disse kursene sammen med Skogselskapet. Instruktørene våre rundt om i landet er klare for nye utford­ringer og nye delta­gere på kurs, sier admi­ni­stre­rende direktør hos Skogkurs, Eva Skagestad.

Meld deg på nyhets­brev til begge parter og få med deg når de nye kursene kommer i nærheten av deg:

Bli medlem og få nyheter fra Skogselskaper her.

Meld deg på nyhets­brev fra Skogkurs her.

Publisert
Kategorisert som Nyheter