Hva er en god jaktleder?

Jaktlag
Jaktlag

Alle elg- og hjortejaktlag, samt lisensjakt på bjørn, skal ha jaktleder. Men hva er egentlig en god jaktleder?

Tekst: Øyvind Juliussen og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Gerd Ingeborg Nettum, Øyvind Juliussen og Dagh Bakka

Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er det over 190 000 personer som har betalt jeger­av­gift. Å være jakt­leder på elg- og hjorte­jaktlag handler om å ha kunn­skap, hold­ninger og moti­va­sjon slik at stor­vilt­jakta foregår humant, sikkert og forvalt­nings­messig forsvarlig.  
På våre toda­gers Jaktlederkurs går vi gjennom dette. 

Viktig å tenke på for en jaktleder:

● sikkerhet
● ansvar
● situa­sjoner som kan oppstå og hvordan disse løses best
● kommu­ni­ka­sjon
● trivsel for laget
 
Et annet tema som skaper mye enga­sje­ment er ettersøk. Selv om vi har flere etter­søks­kurs, så er dette også et tema som skaper enga­sje­ment under jakt­le­delse.

Første helg i september arran­gerte vi kurs i Jaktledelse i Båstad der mange tok turen, til og med helt fra Alta, for å utruste seg til jaktsesongen.

Noen av delta­gerne på Jaktlederkurs, Båstad 1.–2. september.

Meget godt fornøyd

På spørsmål om de har hatt utbytte av kurset, kommer det er unisont «JA», fra salen. 
- Jeg har tatt flere kurs opp igjennom min jeger­kar­riere, men har aldri lært så mye på så kort tid som på disse dagene, sier en av kurs­del­ta­gerne. 

- Ja, jeg har virkelig fått opp øynene for hvor viktig det er å være forbe­redt på situa­sjoner som kan oppstå i jakta, f.eks. hvordan vi kan forsøke å fore­bygge splid og misnøye og hvordan vi kan fungere best sammen, legger en annen kurs­del­tager til. 

Kursholdere Øyvind og Hans Ole
Fornøyde kurshol­dere Øyvind og Hans Ole.

Jaktledelse – Temahefte

Kjøp heftet i vår nett­bu­tikk for 200 kr.

Målgruppe

  • ledere og nest­le­dere på elg- og hjorte­jaktlag, og poten­si­elle jaktledere
  • andre med ansvar og myndighet innen offentlig og privat elg- og hjorteforvaltning

Forfattere: Dagh Bakka, Skogkurs og Vidar Holthe, Norges Skogeierforbund.