Hjortevilt – seminar 2023

Årets Hjorteviltseminar blir 29.–30. mars, på Gardermoen, Scandic Oslo Airport. Meld deg på nå!

Tema 2023: Elgstammen i Norge, hva er status?

Seminaret vil ta for seg aktu­elle temaer innen forvalt­ning og jakt.
I tillegg gis gode mulig­heter til sosialt samvær og spen­nende nettverksbygging.

Foreløpig Program

Onsdag 29. mars

11.00 Registrering   
11.30 Lunsj  
12.30 Fagprogram starter

 • Hva er status på elgstammen i Norge? (Erling Solberg, NINA)
 • Hva er helse­status på hjorte­viltet vårt? Og funn av Echinococcus cana­densis på elg. Hva nå? (Rebecca Davidson, Veterinærinstituttet)
 • Hva er status på elgen i Sverige? Og betrakt­ninger etter et år med vår jakt på rådyrbukk.(Fredrik Widemo, SLU)
 • Nytt fra Miljødirektoratet, (Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet) 
 • Elgbeitetaksering, kan vi sammen­lig­ning Äbin- og Solbraa modellen for beite­takst? (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Endring i skog­bruket, lukket hogst, hvordan kan dette påvirke fortil­gangen for elg? (Bjørn Einar Rakstang. Skogkurs)
 • Endringer i det utøvende skog­bruket, hvordan påvirker dette elgen. Kondisjon og produk­sjon. (Christer Kalen, Naturvårdsverket)
 • Elgforvaltning på ville veger? (Jo Inge Breisjøberget, Statskog) 

19.00 Middag. Sosialt samvær 

Torsdag 30. mars

07.30 Frokost  
08.30 Fagprogram starter

 • Utbredelsen av Villsvin i Norge. Ferske resul­tater fra over­våk­nings­pro­sjektet til NINA. (John Odden, NINA)
 • Hvordan går arbeidet med ny viltlov? (Kristian Buan, LMD)
 • Nytt fra Naturdata, (Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik, Naturdata)
 • Ny under­sø­kelse av hvordan jegerne opplever vind­kraft­verk, (Barbara Zimmermann, Evenstad, Høgskolen i Innlandet)
 • Utfordringer med å drive vilt­mottak? (Per og Ida, Langdalen vilt) 
 • Informasjon fra Skogkurs. Nytt kurs i forvalt­ning av elg og hjort. (Dagh og Øyvind, Skogkurs)

12.00 Avslutning og lunsj