Hjortevilt 2022

12.–13. mai, lunsj til lunsj, arranger Skogkurs seminar om hjortevilt – Hjortevilt 2022 – på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Hjortevilt 2022 – forvaltning – jakt – nettverksbygging

Seminaret vil ta for seg aktu­elle temaer innen forvalt­ning og jakt. I tillegg gis gode mulig­heter til sosialt samvær og spen­nende nettverksbygging.


Program 

Torsdag 12. mai 

 • 11.00 Registrering   
 • 11.30 Lunsj  
 • 12.30 Elgpåkjørsler på Nordlandsbanen i Rana kommune,  Steinar Røssvoll
 • 13.00 Fallviltappen og tips og triks fra Hjorteviltregisteret, Bodil Haukø, Naturdata. 
 • 13.30 Hjorteviltforvaltning i rand­sonen av Hardangervidda, Svein Erik Lund, Nore- og Uvdal kommune
 • 14.15 Pause  
 • 14.30  Nytt fra Miljødirektoratet, Kari Bjørnerås, Miljødirektoratet 
 • 15.00 Villsvin, ikke bare et skadedyr; Karl-Johan Brindbergs, Svenska Jägareförbundet 
 • 15.45 Pause   
 • 16.00 Kvotefri jakt på hjorte­kalv, Oddgeir Andersen, NINA, 
 • 16.45 Hva med elgen i en stadig tettere skog; Olav Hjeljord NMBU
 • 17.30 Pause  
 • 17.45 Hvordan påvirker jakt­ut­øvelsen kjøtt­kva­li­teten. Dagh Bakka, Skogkurs 
 • 18.30 Avslutning  
 • 19.00 Middag. Sosialt samvær 

Fredag 13. mai 

 • 07.30 Frokost  
 • 08.30  Elgforvaltning i rovvilt­om­råder i Alaska kontra Norge; Scott Brainerd, Høyskolen Innlandet Evenstad 
 • 09.00  Best mulig rådyr­for­valt­ning, Vidar Holthe Norges Skogeierforbund 
 • 09.45 Pause  
 • 10.00  Forventninger til ny viltlov; Pål Sindre Svae, Indre Østfold kommune 
 • 10.30  På vei mot en ny viltlov – Kristian Buan, LMD 
 • 11.00 Pause  
 • 11.15 Hvordan skremme elgen vekk fra jern­banen? Svein Morten Eilertsen, NIBIO 
 • 11.45 Informasjon fra Skogkurs, Skogkurs 
 • 12.00 Avslutning og lunsj 

Det tas forbe­hold om mindre endringer 

Publisert
Kategorisert som Nyheter