Gratis webinar- Virkesutnytting

Skogen har stått og vokst i 50–150 år. Til slutt skal den hogges. Da skal hvert tre felles, kvistes og «apteres», – dvs. verdsettes og kappes opp til stokker. For skogeieren er det viktig at det blir gjort slik at verdien blir høyest mulig.
Det er dette virkesutnyttingen handler om!

Tid: 27. oktober, kl. 18.00–19.00
Sted: Teams (online)

På webi­naret tar vi for oss tre tema:

  • Kontroll og kali­bre­ring av måle­ut­styret
    Innleder: Ole Bertil Reistad, maskin­in­struktør Skogkurs.
  • Bulting av tømmer
    Representant for Norsk virkesmåling.
  • Virkesverdi – et data­pro­gram for apte­ring­sopp­føl­ging
    Innleder: Kjetil Røste, maskin­in­struktør Skogkurs.