Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

1. desember ble det gjort en endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Foto: Øyvind Juliussen/Skogkurs

Miljødirektoratet har gjort en endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Nå er det ikke lenger et krav om at kurs­del­ta­gerne må ha ført hund til godkjente etter­søks­prøver (fersk- og blod­spor) og være innført i etter­søks­re­gis­teret for å kunne delta på kurset ettersøk videre­gå­ende del 2.

Nå er det mulig å delta på kurset for de som ønsker, om det er for å få mer kunn­skap om ettersøk, eller om du for eksempel jobber med vilt­for­valt­ning og ønsker mer kunn­skap om offentlig ettersøk uten at du selv er jeger.

Det er gledelig at alle som ønsker mer kunn­skap om ettersøk nå har mulighet til å ta kurset, uten å selv ha gått opp med hund til godkjen­ning. Særlig når det gjelder offentlig ettersøk. Dette gjelder for eksempel kommu­nale vilt­for­val­tere, eller fall­vilt­mann­skap som bidrar på offent­lige ettersøk, men som ikke har gått opp med hund til godkjenning.

Det er viktig å under­streke at kravene for å lede et offentlig ettersøk ikke er endret, her stilles det krav om at det skal være godkjente ekvi­pa­sjer i tillegg til å ha gjen­nom­ført dette kurset. 

Øyvind Juliussen, fagan­svarlig for Jakt, vilt­for­valt­ning og utmarks­næ­ring ved Skogkurs.

Den som ikke har ført hund til godkjen­ning, men deltar på kurset vil ikke bli oppført i etter­søks­re­gis­teret med godkjent etter­søks­kurs og er således ikke kvali­fi­sert til å ta på seg offent­lige ettersøksoppdrag.

Kursdeltagere og kurs­hol­dere Hans Ole Arnesen, Øyvind Juliussen og Dagh Bakka fra Skogkurs.

Les mer om ettersøk av hjorte­vilt i Kunnskapsskogen.

  • Øyvind Juliussen

    Øyvind er utdannet forst­kan­didat fra NMBU Ås. Han er ansvarlig for jakt, vilt og utmark ved Skogkurs. Han har jobbet som skog­bruks­sjef og vilt­for­valter fra 2008–2020 med ansvar for fall­vilt­gruppe og kommu­nalt fellingslag for store rovdyr.