Natur i Norge (NiN)

Natur i Norge er et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Metoden er kunnskapsbasert og dynamisk; arbeidet med å tilpasse MiS til NiN, førte samtidig til justeringer i NiN.

Natur i Norge er et system som deler naturen inn i typer (type­inn­de­ling), basert på en gradi­ent­ana­lyse av ulike miljø­va­ri­abler. For å kunne gi en nærmere beskri­velse av naturen, alt ettersom kart­leg­ge­rens behov, finnes i tillegg et beskrivelsessystem.