Organisering av veilag

En vei må vedlikeholdes for å tilfredsstille kravene som leveringssted for tømmer, samtidig medfører det ansvar å eie og drive en skogsbilvei. Ansvaret er tillagt veilaget.

Organisering av private skogsbilveier

Skogkurs veileder – 18 sider

Veilederen er i stor grad en sammen­stil­ling av fakta­opp­lys­ninger som skal bidra til å akti­vi­sere veilag for å sikre verdiene som skog­s­veiene representerer.

Innholdet kommer  blant annet fra Jordskifteretten, Skogeierforbundet, Samvirkesenteret og Brønnøysundregistrene, og omhandler veier der skog­in­ter­es­sene er hovedformålet.

Registrering i Brønnøysundregistrene

Skogkurs har laget to filmer som viser selve regist­re­ringen i Brønnøysundregistrene for henholdsvis samvirke­foretak og tings­rettslig sameie.

Formålet med disse er å veilede deg til å gjøre mest mulig riktig for å få veilaget regist­rert så raskt som mulig. Filmene ser du her:

Registrering av samvirkeforetak
Denne filmen viser hvordan du kan regist­rere veilaget ditt i Brønnøysundregistrene, i dette tilfellet som Samvirkeforetak. Filmen tar deg igjennom hvordan regist­re­ringen fungerer og hva du bør ha med.

Registrering av ting­rettslig sameie
Denne filmen viser hvordan du kan regist­rere veilaget ditt i Brønnøysundregistrene, i dette tilfellet som ting­rettslig sameie. Filmen tar deg igjennom hvordan regist­re­ringen fungerer og hva du bør ha med.

Hva inne­bærer det å eie en vei i sammen og hvilke orga­ni­sa­sjons­former kan være aktuelle.