Fagsamling driftsteknikk

Drone i skogsfelt
DCIM100GOPROG0010032.JPG

En unik møteplass for alle som er opptatt av driftstekniske spørsmål og løsninger i skogbruket

Arrangør: Skogkurs og MEF 

Når: 9 og 10. juni 2022 

Sted: Skien, Thon Høyers / Fritzøe skoger 

Program med hovedtema

9. juni

Sted: Thon Høyers 

  • Drivstoffprisen til himmels – hva kan vi gjøre? 
  • Droner og støtte­verktøy – aktu­elle løsninger 
  • Lukket hogst – hvordan gjør vi det i praksis? 

10. juni

Sted: Fritzøe Skoger 

Feltdag med befa­ring av:

  • Lukket hogst
  • Skjermstillingshogst og infor­ma­sjon om lasertakst
  • Bruk av droner
  • Ny slokke­rigg for skogbrann
  • Apteringsoppfølging, m.m.  

Detaljene i programmet er ikke klart enda, men dette er noen av de som er bidrags­ytere på samlinga: Fritzøe Skoger, AT Skog, Viken Skog, Andøya Space, Creative Optimization, Tveitan & Bang tynningslag, NIBIO og Circle K. 

Overnatting bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotellet. Vi har reser­vert 60 rom på Thon hotell Høyers. Bruk lenken til høyre for bestil­ling av rom. Rommene vil bare være reser­vert til 10. mai, så her er det lurt å være tidlig ute.

Utstillere: Ønsker du å stille ut under konfe­ransen (9. juni), venn­ligst ta kontakt med Endre Hansen på eh@skogkurs.no