Kurs i vindfallhogst godt i gang

Skogkurs startet sist helg kursing i vindfallhogst: Fredag 26. november ble det første kurset med erfarne motorsagbrukere gjennomført i Hjartdal.

Dette kurset var rettet spesielt mot linje­ryd­dere – Skogkurs-instruk­tø­rene Tarjei Gjelstad og Henrik Kjeldsen hadde ansvaret for hver sin gruppe på 6 delta­kere. For å delta stilles det krav om erfa­ring og gjen­nom­ført kurs i bruk av motorsag. 

Oppsumeringen fra instruk­tø­rene var: Mange gode vurde­ringer og metoder ble drøftet i løpet av dagen og alle fikk lært eller repe­tert teknikker for å gjøre jobben så sikker som mulig.

Felles erfa­rings­ut­veks­ling og disku­sjon for begge kurs­grup­pene – til høyre instruktør Tarjei Gjelstad.