Fagsamling driftsteknikk

skogsmaskiner i bratt terreng. Både hogstmasking og lassbærer bruker vektfordeling for stabilitet.

Sett av datoene 12.–13. juni og bli med på
Fagsamlings drifts­tek­nikk på Voss.

Tema: Skogsdrifter vestafjells.

Påmelding og program kommer om kort tid.

Deltagere booker selv hotell.

Samlingen er for hele skog­næ­ringen og spesielt for entre­pre­nører, plan­leg­gere, funk­sjo­nærer og det offentlig.

Møt opp for oppda­te­ring på fag og nettverk.