Fagsamling driftsteknikk 13. og 14. juni

Meld deg på nå! Samlingen blir i år avholdt i Stjørdal.

Foto: Ole Bertil Reistad

Dette er en samling for deg som vil holde deg oppda­tert på ny tekno­logi og løsninger, disku­tere utford­ringer og bygge nettverk.

En toda­gers samling hvor den ene dagen foregår inne og den andre ute.

Ta med en kollega for og i større grad sikre at oppda­te­rin­gene får prege din arbeids­plass i ettertid.
Mye skjer på våren, derfor er det lurt å sette av datoen alle­rede nå.

Arrangører for fagsam­lingen er Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Skogkurs.

Se endelig program for fagsamlingen her

Prosjekt Skog og Erosjon betaler for delta­kelsen for alle som jobber innenfor skog­bruket i Trøndelag.