Virkesfeil 5

Kvaelomme – Kjerneved – Metall – Årringbredde – Insektskade – Tørkesprekker – Tyri / feitved – Tennar – Vridd vekst