Verktøy til organisering

Verktøykasse med diverse verktøy. Illustrasjon.

Organisering av veilag og lage en kostnadsfordeling oppleves ofte tidkrevende. Vi har samlet en rekke hjelpemidler.

Vi anbe­faler at du leser denne veilederen: 

Generelt om organisering av veilag

Samvirkeforetak


Tingrettslig sameie