Veiplanleggere

Veiplanleggeren vi omtaler i skogbruket er en person med spisskompetanse innenfor fagfeltet landbruksveier. Det er i dag ca. 40 veiplanleggere med godkjent planleggerkompetanse. Ikke alle har veiplanlegging som sitt daglige virke, men innehar kompetansen. Det ønskes at disse fagpersonene benyttes til planlegging og utarbeidelse av byggeplan for å sikre kvalitet i planleggings- og oppfølgingsfasen for landbruksveier.

Hvordan bli veiplanlegger? 

Skogkurs gjen­nom­fører kurs etter fore­spørsel og ved tilstrek­kelig delta­ger­an­tall. Dersom du er inter­es­sert i å bli veiplan­legger, kan du kontakte Skogkurs slik at vi kan ta stil­ling til om et nytt kurs skal gjennomføres.

Godkjente veiplanleggere i norsk skogbruk

Her finner du en over­sikt over godkjente veiplan­leg­gere etter land­bruks­di­rek­to­ra­tets føringer. 

Sørlandet


Terje Asdal
tlf: 951 69 295
e‑post: terje.asdal@online.no
Terje Abusland
tlf: 41657450
e‑post: terjeabusland@gmail.com
Svend Lunden
tlf: 40624956
e‑post: svend@akontroll.no

Vestlandet

Atle Almeland
tlf: 908 90 325
e‑post: atle@fanagro.no
Egil Devig
tlf: 90798617
e‑post: en-devig@online.no
Ove Frotvedt
tlf: 977 18 322
e‑post: ove@fanagro.no
Asle Lyslo
tlf: 991 52 801
e‑post: al@skogselskapet.no
Rasmus A. Hagalid-Stokkeland
tlf: 40649917
e‑post: Stokkeland@rs-skog.no
Kristofer Tveiterå
40439128
e‑post:
Kristofer.tveitera@hjelmeland.kommune.no
Ruben Bøtun
tlf: 95761717
e‑post: ruben@skogselskapet.no

Østlandet

Halgeir Bergland
tlf: 917 23 972
e‑post: hallesen@gmail.com
Martin Bråthen
tlf: 976 11 916
e‑post: mb@skogkurs.no
Erik Gjerstadberget
tlf: 416 94 122
e‑post: egj@glommen-mjosen.no
Even Hoffart
tlf: 91852272
e‑post: even@skogkurs.no
Fredrik Løvenskiold
tlf: 940 08 803
e‑post: fredrik@lovenskioldvp.no
Anders Berg Stensrud
tlf: 95796953
e‑post: abs@viken.skog.no
Terje Uthushagen
tlf: 908 67 494
e‑post: terje@uplan.no
Tomas Guttulsrud
tlf: 95728679
e‑post: terjeabusland@gmail.com
Matthias Göhl
tlf: 40611726
e‑post: matthias.gohl@nibio.no
Ole Andreas Bang
tlf: 99715331
e‑post: oab@ringskog.no

Midt-Norge

Ivar Egil Gjøra
tlf: 47344619
e‑post: ivar.gjora@gmail.com
Sigbjørn Hammer
922 64 616
sigbjoernhammer@gmail.com
Bjørn Arve Øvereng
tlf: 950 97 408
e‑post: bjoover@trondelagfylke.no

Nord-Norge

Steinar Pedersen
tlf: 468 04 213 eller 954 90 755
e‑post: skogtema@online.no