Tynningsinstruks og resultatoppfølging

furuskog med god avstand etter tynning viser tursti innover feltet.
Turvei etter tynning

Skogkurs har utviklet program for beregninger ved tynning. Programmene er prøvd ut i samarbeid med maskinførere og Mjøsen Skog BA.

Programmene er laget i Excel regneark. De er enkle å bruke og tiltenkt både i planleggingsfasen og ved resultatoppfølging.

Med programmet beregnes viktig informasjon for tynningsinstruksen, og maskinførere kan benytte samme program til rapportering etter utført drift. Skogeiere som ønsker å vurdere sine tynningsbestand kan med enkelhet beregne tynningspotensial, volum og uttaksdimensjoner, som er viktig informasjon for prissetting av oppdrag.

Under en av arkfanene i programmet er det utarbeidet brukerveiledning.