Skogsdrift og veier i bratt terreng

Skogsdrift og veier i bratt terreng er en faglig veileder som gir en enkel innføring i viktige momenter for å kunne ta beslutninger for riktig veibygging og rasjonell skogsdrift i det bratte terrenget.

Heftet gir en innføring i terrenganalyse med plassering av veier og standplasser i terrenget tilpasset driftsutstyret. Hovedmålgruppa for heftet er de som skal planlegge og gjennomføre utbygging av veinettet og skogsdrift, og de som har forvaltningsansvar i skogbruket.

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjektleder, og har fagansvaret for infrastruktur. Steinar kaller seg selv «prakademiker», og har lang fartstid i veifaget, både teoretisk og praktisk. Utover å brenne for skogbrukets blodårer (altså skogsveiene), har Steinar engasjert seg i skog og naturfare-tematikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skogbruksplanlegging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000