RECO – repetisjon – kursbeskrivelse

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et prak­tisk kurs i økono­misk kjøring og driv­stoffor­bruk for skogsmaskiner. 

Dette er et kurs for deg som har deltatt på RECO-kurs de siste tre årene. Sammen med en av våre instruk­tører, får du ny 4 timers oppføl­ging ute i maskinen.

Tema

  •  Maskininnstillinger
  • Arbeidsmetodikk
  • Kjøreteknikk
  • Vaner, uvaner og smarte triks

Målgruppe

Skogsmaskinførere, både hogst­ma­skin og lass­bærer. Avvirkningslag bør delta samlet.

Pris

Pris per deltaker: kr 4.900,-

Kursinstruktører

Ole Bertil Reistad, tlf: 481 35 051, e‑post: obr@skogkurs.no
Kjetil Røste, tlf: 919 15 353, e‑post: kjetilr@skogkurs.no

Informasjon og avtaler om kurs

Skogkurs
v/ Mikael Fønhus

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.