Normalkontrakt for bygging av landbruksvei

Du bør alltid inngå skriftlige avtaler, en kontrakt med entreprenør i forbindelse med bygge- og anleggsarbeid på din landbruksvei.

Når en vei skal bygges, ombygges, opprustes eller om det skal gjennomføres tiltak som ikke kan defineres som ordinært og regelmessig vedlikehold skal enterpriseform defineres i en SHA-plan jf. byggherreforskriften.

For et veilag bør kontraktstandarden, NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, benyttes. En avtale mellom et veilag og entreprenør vil regnes som en profesjonell enterprise.

Når arbeidsoppdraget er å forstå som en forbrukerentreprise, en avtale mellom en privatperson og en entreprenør, kan Normalkontrakter for bygging av landbruksveier benyttes. Nedenfor finner du tre standardskjemaer som kan være til hjelp: 1.Anbudsinnbydelse, 2. Anbud og 3. Normalkontrakt.