Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs

Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen
Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen

Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkt som til sammen setter standarden for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at ved å følge standarden, skal resultatet være et skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas. 

Hensikten med kurset er å gi deg kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. 

Målgruppe 

 • skogeiere  
 • skogandelslag og andre virkeskjøpere (sertifikateiere) 
 • entreprenører 

Innhold 

Kurset innleder med et emne om sertifiseringssystemet: 

 •  Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 

Deretter presenteres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 kravpunkt, fordelt på følgende emner: 

 • Plan og dokumentasjon 
 • Biologisk mangfold 
 • Vann og våtmark 
 • Sosiale verdier 
 • Skogbrukstiltak 
 • Treslagsvalg 
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Kursgjennomføring 

Du kan gjennomføre emnene og passeringstestene i den rekkefølgen du selv ønsker. Temaene blir belyst med tekst, bilder og filmer. Emnene dekker det viktigste for kravpunktene, men kursheftet er helt nødvendig for å få fullt utbytte av kurset. Et digitalt kurshefte er inkludert i nettkurset. 

Du kan gå inn og ut av kurset så ofte du vil. All aktivitet vil bli lagret. 

Kursbevis 

Til hvert emne er det en passeringstest som må bestås med 80 % rett for å få kurset fullført og få utdelt kursbevis. 


Praktisk informasjon

Pris 1 200 kroner (inkl. mva.)
Anslått arbeidsmengde 8 – 12 timer

Etter førstegangs pålogging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder. 

Kursansvarlig