Grunntyper i NiN ved miljøregistrering i skog

Kurset Grunntyper i NiN ved miljø­re­gist­re­ring i skog består av to deler, der den første delen er nettbasert.


1. NiN: Bakgrunn og samfunnsoppdrag Overblikk over NiN-systemet
- Rune Halvorsen, UiO

Videoforelesning – (29 minutter)


2. Gjennomgang av hvordan NiN-systemet er bygd opp med hovedvekt på natursystemet – Rune Halvorsen, UiO

Videoforelesning – (1 time 16 minutter)


3. Videoekskursjon – demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark – Rune Halvorsen og Harald Bratli, UiO

- Innledning – (2 minutter)

  1. Del – (6 minutter)
  2. Del – (9 minutter)
  3. Del – (10 minutter)
  4. Del – (6 minutter)
  5. Del – (9 minutter)
  6. Del – (10 minutter)
  7. Del – (7 minutter)