Lokale kurs med instruktør

– landsdekkende tilbud med kurs for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere. Kursene er også aktuelle for andre grupper som benytter skogbruksredskaper, enten i sitt arbeid eller på fritiden.

Viktige fordeler:

 • Veiledning på en praktisk måte (også teorien)
 • Få deltakere: vanligvis 58
 • Høy kvalitet på kurs og dyktige, autoriserte instruktører
 • Kursbok og kursbevis til deltakerne
 • Korte målrettede kurs
 • Lokal tilpasning og skreddersying etter deltakernes behov
 • Opplæring nært bosted eller på arbeidsplassen

Instruktørene

 • «Headhuntet» blant de beste
 • Lang erfaring og faglige ressurspersoner
 • Instruktørutdanning og autorisering for hvert kurstema
 • Lokal forankring. Bosatt over hele landet

Hva oppnår du?

 • Kunnskap til å forvalte skogeiendommen på en bærekraftig måte
 • Kunnskap om, og bruk av, skogbruksmaskiner og redskaper
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av arbeidsutstyr
 • Forskningsbasert kunnskap om skogskjøtsel og skogbruksøkonomi
 • Kunnskap om utførelse av skogskjøtsel, og oppfølging av tiltak ved bortsetting av gjøremål

Kurspriser 2023 Landbruket

Prisene gjelder kurs innen landbruket. Dette inkluderer eier av landbrukseiendom med familie samt ansatte, elever, studenter og lærlinger tilknyttet landbruksnæringen. Kursbok og kursbevis er inkludert i prisen.

Tips!
Betal kursprisen med eiendommens skogfondsmidler, også for familiemedlemmene. Skattefordelen reduserer din kurspris vesentlig! 

VarighetHverdagHelg*
4 timer 1060,-1 350,-
7.5 timer1 680,-1 940,-
10 timer1 960,-2 400,-
15 timer2 430,-2 900,-
22.5 timer3 700,-4 500,-
52.5 timer7 000,-Ikke helg
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
1000,-1 360,-
Leie av instruktør til skogdager ikke kurs (7,5 t)6 550,-8 300,-
* Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 100 
Utsendelse av bortkommet kursbevis: kr 500 (NB! maksimum 10 år siden utstedelse).

Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 430,- kr/bruksdag 

Spesialpris for kurs på skoler (ungdomsskole eller videregående skole)
Ordinære kurs bestilt av skolene gjennomføres med kurspris landbruk. Ved gjennomføring av 5 eller 7 dagers kurs gis 50 % rabatt av ordinær deltakerpris

Kurspriser 2023 Andre bransjer

Prisene gjelder for deltakere ansatt i virksomheter som utfører oppdrag utenfor landbruket (E‑verk, vegvesen, parkvesen, jernbane m.fl.) samt fritidsbrukere og skoleelever/lærlinger* utenfor landbruket. Kursbok og kursbevis er inkludert i prisene.

* Skoleelever og lærlinger gis 30% rabatt på oppgitte priser!

VarighetHverdagHelgepris **
4 timer1 870,-2 300,-
7.5 timer2 800,-3 330,-
10 timer3 350,-4 130,-
15 timer4 270,-5 130,-
22.5 timer6 700,-8 000,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
- et alternativ ved fagdager mv.,
men ikke for kurs.
11 000,-14 600,-
** Det regnes som helgepris når 50% eller mer av kurstimene gjennomføres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

Kompetansebevis i plastkortutgave kan utstedes ved forespørsel. Pris kr 100,-
Utsendelse av bortkommet kursbevis: kr 500,-