Gardsvarmeanlegg – en byggeveileder

Veilederen er produ­sert for Innovasjon Norge gjennom et samar­beid mellom Fylkesmannen i Oppland, Norsk Bioenergiforening og Skogbrukets Kursinstitutt. Det er gitt en rekke innspill fra aktører i bransjen.

Du kan laste ned hele heftet som en pdf-fil eller kun det kapit­telet du er spesielt inter­es­sert i. Vi har også laget sepa­rate pdf-doku­menter av de mest sentrale tegnin­gene – slik at disse kan skrives ut i større format.

Kapitler:

 • Energibærere – 1 Mb
 • Vame og effekt­behov – 0,2 Mb
 • Vedfyring – 0,8 Mb
 • Flisfyring – 1,7 Mb
 • Halmfyring – 0,4 Mb
 • Vamedistribusjon – 0,8 Mb
 • Brann og bygnings­krav – 0,2 Mb
 • Støtteordninger mm – 0,1 Mb

Tegninger for utskrift:

 • Vedfyring – Fyrkjel inte­grert i bolig – 0,1 Mb
 • Vedfyring – separat fyrhus – 0,3 Mb
 • Flisfyring – plan­løs­ninger – 0,5 Mb
 • Flisfyring – enkelt anlegg – 0,6 Mb
 • Flisfyring – Fyrrom med akku­mu­la­tor­tank og sirkel­mater – 2 Mb
 • Flisfyring – Fyrrom med akku­mu­la­tor­tank og stang­mater – 2 Mb
 • Varmedistribusjon – 1,1 Mb