Effektiv skogsdrift i bratt terreng

To skogsmaskiner i arbeid i en bratt bakke på vestlandet.
Skogsmaskiner - bratt terreng _ Ponsse

Hogst og kjøring i bratt terreng krever mye erfa­ring, kunn­skap og riktig utstyr. Særlig viktig er det å foku­sere på sikkerheten.

Disse klip­pene viser eksempler på effektiv drift i bratt terreng, samtidig som sikker­heten ivaretas.

Filmene er en sampro­duk­sjon med svenske Skogforsk, men er utviklet og filmet i Norge. Totalt er varig­heten på snaue 12 minutter.

Effektiv skogsdrift i bratt terreng

Hogst og kjøring i bratt terreng krever mye erfa­ring, kunn­skap og riktig utstyr. Særlig viktig er det å foku­sere på sikker­heten. Denne videoen viser eksempel…

  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.