Betal deg selv med skogfond

skjermbilde betalt deg selv med skogfond kalkulatoren.

Denne Excel-kalk­u­la­toren viser hvordan du kan «lønne» deg selv med skogfond.

Når du gjør inves­te­ringer i egen skog, slik som plan­ting, ungskog­pleie eller veived­li­ke­hold, gjør skatte­for­delen det lønn­somt å dekke eget arbeid med skogfond.

Hvis arbeidet ligger innenfor reglene for hva skog­fond kan brukes til, er det lurt å lønne seg selv eller fami­lie­med­lemmer på denne måten. Forutsetningen er likevel at dere har kunn­skap og kompe­tanse nok til å gjøre jobben!