Nytt MiS-kurs: kartleggingsteknikk

Miljøregistrering ved biolog
Miljøregistrering ved biolog

Landbruksdirektoratet tilbyr denne våren et nytt kurs, nærmere bestemt et basiskurs i MiS-kartlegging med fokus på kartleggingsteori og utfigurering av egenskapsobjekter.

Tekst og foto: Anna Lena Albertsen

Kurset arrangeres i samarbeid med Skogkurs og Universitetet i Oslo, og vil bestå av tre dager i felt med praktiske øvelser og kalibrering. Formålet er å få en felles forståelse av objektet man observerer og utfigurering av livsmiljøet. Kurset vil ta for seg kartleggingsteknikker og prinsipper for utfigurering av egenskapsobjekter.

Målgruppen for kurset er skogbruksplanleggere, først og fremst nye kartleggere, men erfarne kartleggere er også velkomne.

Forberedelsene vil bestå av videoforelesninger.

Det vil bli tre dager i felt, med demonstrasjoner, øvelser og gruppearbeid. Etter middag vil det bli samlinger for å oppsummere og dele erfaringer.

Som del av kurset vil det inngå en innleveringsoppgave. Formålet med oppgaven er å evaluere egen kartlegging mot eksisterende kart.

Dette nye kurset, med fokus på kartleggingsteknikker, vil komme i tillegg til kurset MiS med NiN, som tidligere har blitt arrangert med feltdager på Honne. Kurset Grunntyper i NiN ved Miljøregistrering i skog er beregnet på de som skal ut i felt og MiS-kartlegge, og gir en innføring i MiS-relaterte NiN-grunntyper. 

Kurset gir en introduksjon til Natur i Norge (NiN), og NiN sitt type- og beskrivelsessystem med hovedvekt på skog.

Tredagerskurset i drammensområdet har som formål å klargjøre hvordan MiS-livsmiljøer kartlegges etter NiN. All teori blir MiS-relatert, og knyttet til MiS-kartlegging i praksis. På feltdagene skal kursdeltakerne få øve på å bestemme grunntyper, på både fattigere og rikere grunntyper.

Les mer om MiS og NiN