SKOGSKOLEN med skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

Her er beredskapspakken på plass
Her er beredskapspakken på plass.

Skogkurs har i samarbeid med Skogbrand utviklet nettkurset som nå er tilgjengelig på SKOGSKOLEN – skognæringens fellessatsning på e‑læring.

Innholdet er delt i tre kapitler:

  • Skogbrannteori
  • Unngå skog­brann – fore­byg­ging og beredskap
  • Ved skog­brann

Gjennom kurset blir delta­keren kjent med stoffet i form av tekst, bilder, enkle anima­sjoner, videoer og inter­ak­tive nett­fore­les­ninger. Hvert kapittel avrundes med øving­sopp­gaver – og til slutt en avslut­ning­sopp­gave som ved bestått kvali­fi­serer til kurs­bevis. Antatt tid på å gjen­nom­føre kurset er omlag 2 timer.

Organisasjonene bak SKOGSKOLEN: Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog, Statskog, Viken Skog og Skogkurs kan tildele kurset til sine entre­pre­nører og maskin­fø­rere. De som ikke har denne tilknyt­ningen, kan kjøpe kurset for kr. 250 fra SKOGSKOLENs nettside.