Ettersøk av hjortevilt – kursbeskrivelse

jakgrhund som bjeffer etter elg som ligger i lyngen.

For å øke kompe­tansen til  etter­søk­s­je­gere tilbyr Skogkurs et tre dagers kurs om ettersøk på skade­skutt og påkjørt hjorte­vilt. Det er mulig å gå opp til spor­prøve med egen hund fjerde dag.

Ettersøk av påkjørt hjorte­vilt er noe av det vans­ke­ligste en etter­søk­s­jeger kan påta seg. Likeledes ettersøk på skade­skutt vilt som jegerne ikke klarer å spore opp og avlive selv.Kurset har som målset­ting å øke komte­tansen til etter­søk­s­je­gerne. Det er mulig å gå opp til spor­prøve med egen hund fjerde dag.

Målgruppe

Kommunale fall­vilt­grupper, etter­søks­ringer og etter­søk­s­je­gere som tar på seg ettersøksoppdrag.

Kurslengde

18 – 22 timer. Kursopplegget tilpasses lokale forhold og ønsker. Kurset kan arran­geres på en lang­we­ekend, eksem­pelvis fredag, lørdag og søndag og spor­prøve mandag (frivillig).

Forelesere

Carl Randin Klokkerengen, (Østlandet)
Arve Aarhus, (Vestlandet)
Øyvind Juliussen
Lars Mikkelsen
Dagh Bakka, (kurs­leder)


Ønsker du mer infor­ma­sjon eller et kurs i ettersøk av hjorte­vilt – ta kontakt med oss!