Ledige stillinger!

Vi ønsker nå å styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor flere av våre fagområder med inntil tre stillinger.

Vil du utgjøre en forskjell med Skogkurs? 

Du som søker vil kunne påvirke innholdet i stillingen innenfor en eller flere av disse fagområdene: 

 • Skogbrukets infrastruktur og driftsteknikk 
 • Skogskjøtsel, klima og miljø 
 • Vilt- og utmarksforvaltning 
 • Anvendt skogøkonomi 

Du vil jobbe med/ansvarsområder: 

 • Planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere prosjekter 
 • Prosjektutvikling i samarbeid med næring og forvaltning 
 • Jobbe i prosjektteam 
 • Sikre god kommunikasjon og samarbeid med prosjekteiere og andre interessenter 
 • Formidling av kunnskap 

Ønskede kvalifikasjoner:  

 • Relevant faglig bakgrunn – høyere utdanning eller praktisk erfaring 
 • Praksisnær forståelse 
 • Kjennskap til og interesse for bransjen og forvaltningen 
 • God forståelse for IKT og kjennskap til Microsoft 365 
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

Personlige egenskaper:  

 • Engasjement for faget og tro på skogbruket som en framtidsnæring 
 • Nysgjerrig og sosial 
 • Stor gjennomføringsevne  
 • Solid relasjonskompetanse 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team 

På Skogkurs får du: 

 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø 
 • Fremoverlent fagmiljø 

Søknadsfrist: 10. april 
 

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:  
Faggruppeleder Driftsteknikk, infrastruktur og anvendt skogøkonomi, Steinar Lyshaug, sl@skogkurs.no, tlf.: 996 37 311 

Faggruppeleder Jakt, viltforvaltning og utmarksnæring, Øyvind Juliussen, oj@skogkurs.no, tlf. 400 21 266 

Faggruppeleder Skogskjøtsel, miljø og Lære med skogen, Torfinn Kringlebotn, tk@skogkurs.no, tlf. 909 83 308 

 
Adm. direktør John Are Lindstad, jal@skogkurs.no, Tlf.: 913 57 057