Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere – kursbeskrivelse

På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom. For skogeiere som hogger selv oppfylles også kompetansekravet til de fleste tømmerkjøpere for å få levere tømmer.

Målgruppe

Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en innføring i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset består av en teoridel på 34 timer og en feltbefaring på 34 timer.

NB! Halve dagen inne. Resten ute på befaring.