Forming av juletre – Nettkurs

Tjen mer penger på jule­tre­pro­duk­sjonen din!
Riktig forming og topp­skudd­re­gu­le­ring av jule­trær hever kvali­teten, og du vil få et bedre økono­misk utbytte av produk­sjonen din. 

Hensikten med dette kurset er å gi deg økt kompe­tanse for å opti­ma­li­sere topp­skudd­re­gu­le­ring og forming av juletre, basert på de treslag og prove­ni­enser som står i feltet i dag. Dette vil danne grunn­laget for en kvali­tets­he­ving som fører til økt økono­miske utbyttet av juletreproduksjon.

Målgruppe

Kurset retter seg mot eksis­te­rende produ­senter og arbei­dere med noe erfa­ring om klip­ping og forming av juletre, samt de som plan­legger å benytte kjemiske midler til toppskuddregulering.

Tema

  • Forming
  • Toppskuddregulering
  • Kursgjennomføring

Kursgjennomføring

Temaene blir belyst gjennom tekst, bilder og film.

Hvert tema inneholder:

  • Introduksjon
  • Teori
  • Test deg selv-oppgaver


Praktisk informasjon

Pris for medlemmer av Norsk Juletre: gratis, ta kontakt via post@skogkurs.no Oppgi medlemsnr.

Pris for ikke-medlemmer: 450 kroner

Anslått arbeids­mengde ca. 3 timer

Kursansvarlig