MiS med NiN 2022 – del 1

Kurset Miljøregistrering i skog med NiN består av to deler, der den første delen er nett­ba­sert. Den nett­ba­serte delen skal gjen­nom­føres før 30. mai og del 2, som avholdes på Honne Hotell og Konferansesenter. 


1. NiN: Bakgrunn og samfunnsoppdrag Overblikk over NiN-systemet
- Rune Halvorsen, UiO

Videoforelesning – (29 minutter)


2. Gjennomgang av hvordan NiN-systemet er bygd opp med hovedvekt på natursystemet – Rune Halvorsen, UiO

Videoforelesning – (1 time 16 minutter)


3. Videoekskursjon – demonstrasjon av det økologiske rommet for skogsmark – Rune Halvorsen og Harald Bratli, UiO

- Innledning – (2 minutter)

  1. Del – (6 minutter)
  2. Del – (9 minutter)
  3. Del – (10 minutter)
  4. Del – (6 minutter)
  5. Del – (9 minutter)
  6. Del – (10 minutter)
  7. Del – (7 minutter)